KAREIVIO DAINA

 

Patylėk - leisk jiems miegoti.
Leisk kariams sapnuoti, kad jų kūnai
tik išdykauja ir geidauja.
Leisk jiems išsivaduoti
iš uniformų, palik juos
jų keistam pykčiui.
Atnešk karių šalmus, pilnus našlaičių,
jų kapams papuošti.
Leisk jiems klajoti be ginklų,
paskutiniam mūšiui nutilus.
Prašau, leisk kariams miegoti,
kol jie, nusivylę, bet kupini meilės,
grįš namo.

 

Išvertė: Ginta Liatukaitė

Henk van Zuiden