VOJNIČKA PESMA

 

Tiho, pusti ih nek spavaju.
Pusti ih nek sanjaju
da svoja tela samo koriste
za igru, za strast.
Pusti ih da svoja tela oslobode
od uniforme i da se otuđe od zlodela.
Donesi im šlemove pune cveća da ih nose
na vojničke grobove. Pusti ih da lutaju
oslobođeni od oružja,
dok sve bitke ne nestanu.
Ah, pusti ih nek spavaju,
do tada kad se beznadežni puni ljubavi
budu vratili kući.

 

Prevod: Sonja Janićijević

© Henk van Zuiden